Building Schedule 2016
Dec. 2015 Dec 1 - 11 7a-11p M-F | 7a-7p Sa
Dec 12 - 23 7a - 7p M-Sa
Dec 24 - 31 Closed (Winter Break)
     
Jan. 2016 Jan 1 - 3 Closed (Winter Break)
Jan 4 - 15 7a - 7p, M-Sa
Jan 16 - 18 Closed (MLK Day)
Jan 19 - 31 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
     
Feb. 2016 Feb 1 - 29 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
     
Mar. 2016 Mar 1 - 13 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
Mar 14  Closed (Monday)
Mar 15 - 18 7a - 7p (Spring Break)
Mar 19 Closed (Saturday)
Mar 21 -31 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
     
Apr. 2016 Apr 1-30 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
     
May 2016 May 1 - 27 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
May 28 - 30 Closed (Memorial Day)
May 31 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa
     
Jun. 2016 Jun 1 - 30 7a - 10p M-Th | 7a - 7p F-Sa
     
Jul. 2016 Jul 1 7a - 10p M-Th | 7a - 7p F-Sa
Jul 2 - 4 Closed (Independence Day)
Jul 5 - 30 7a - 10p M-Th | 7a - 7p F-Sa
     
Aug. 2016 Aug 1 - 20 7a - 10p M-Th | 7a - 7p F-Sa
Aug 22 - 31 7a - 11p M-F | 7a - 7p Sa